BMPO u zemljama Evrope – uporedna analiza

Organizacija „Fertility Europe“ objavila je ove godine podatake o biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO) u 9 zemalja Evrope u studiji „A Policy Audit on Fertility“ (Pregled zakonske regulative po pitanju fertiliteta).

Studija daje pregled ključnih podataka i statistike u devet zemalja članica Evropske unije: Češka Republika, Francuska, Nemačka, Italija, Poljska, Rumunija, Španija, Švedska i Velika Britanija. Ona predstavlja i upoređuje najnovije podatke o nacionalnim politikama plodnosti u ovim zemljama, identifikuje trenutne potrebe i daje preporuke za buduće izmene tih politika.

Ključni podaci

Prema podacima studije, prosečna stopa fertiliteta u Evropskoj uniji iznosi 1,58 (dece po ženi u reproduktivnom periodu), što je ispod nivoa potrebnog za prostu reprodukciju (2,1 dete po ženi). Od analiziranih zemalja, po tom pitanju najbolje stoji Francuska sa stopom fertiliteta od 2,1 dok najnižu stopu imaju Španija i Poljska (1.32). Prema podacima Svetske banke iz 2015. godine, stopa fertiliteta u Srbiji iznosi 1,46 što je ispod EU proseka i daleko ispod željene stope od 2,1.

Što se tiče stope steriliteta, ona varira od 2% do 24% u odnosu na to da li se posmatra primarni ili sekundarni sterilitet. O primarnom sterilitetu govorimo kada do koncepcije ne dolazi tokom 12 meseci a prethodno nije registrovana trudnoća, a o sekundarnom kada koncepcija izostane tokom istog perioda nakon ranije trudnoće, bez obzira na to da li je završila uspešno ili ne. Procenjuje se da je stopa steriliteta u Srbiji oko 15%.

Većina zemalja postavlja gornju granicu starosti za žene na 40 godina, sa izuzetkom Francuske gde je ta granica 43 godine starosti. Pojedine zemlje, poput Nemačke, Švedske i Španije, postavljaju i gornju granicu za muškarce, koja se kreće oko 55 godina starosti. Po novom Zakonu o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, gornja granica za žene u Srbiji iznosi 42 godine.

Kada govorimo o finansiranju BMPO postupaka od strane države, svakako se izdvaja Španija čije nacionalno zdravstveno osiguranje pokriva sve vrste lečenja steriliteta. Studija ne navodi eksplicitno koji broj pokušaja španska država pokriva, ali na pojedinim sajtovima na internetu se pominje cifra od 3 pokušaja. Na suprotnom kraju tog spektruma stoji Poljska, čiji zdravstveni sistem ne pokriva nijedan postupak BMPO. Treba naglasiti da ovo važi tek od juna 2016. godine i da se očekuju izmene podzakonskih akata koje će omogućiti finansiranje 3 postupaka vantelesne oplodnje za žene do 40 godina starosti. U Velikoj Britaniji finansiranje se dosta razlikuje među regionima, pa tako u Škotskoj i Velsu nacionalno osiguranje pokriva 2 pokušaja VTO, u Severnoj Irskoj 1 postupak, dok u Engleskoj to varira po regionima od 0 do 3 postupka VTO.

Novi Zakon o BMPO u Srbiji predviđa da RFZO može da pokrije do 3 pokušaja vantelesne oplodnje.

Tabela 1

Koje procedure BMPO su dostupne?

Studija „Pregled zakonske regulative po pitanju fertiliteta“ se bavi i procedurama biomedicinski potpomognute oplodnje koje su dostupne u analiziranim zemljama. Tabela 2 daje pregled dostupnosti sledećih procedura:

 • Intrauterina inseminacija (IUI)
 • Vantelesna oplodnja (VTO)
 • Intracitoplazmatska injekcija spermatozoida (ICSI)
 • Zamrzavanje embriona: Transfer zamrznutih embriona (FET)
 • Preimplantacijska genetička dijagnoza (PGD)
 • Preimplantacijski genetski screening (PGS)
 • Mikrohirurška epididimalna aspiracija spermatozoida (MESA)
 • Testikularna ekstrakcija spermatozoida (TESE)
 • Perkutana epididimalna aspiracijaspermatozoida (PESA)
 • Donacija embriona, gameta i dvostruka donacija gameta
 • Surogatstvo

 

Tabela 2

Kao što se vidi iz Tabele 2, surogatstvo je dozvoljeno samo u Velikoj Britaniji, dok su otvorene donacije dozvoljene u Švedskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji.

Kome su dostupne procedure BMPO?

Ono što je možda najveće iznenađenje ove studije jesu zakonske regulative razvijenih zemalja po pitanju pristupa procedurama BMPO. Naime, Francuska i Italija ne dozvoljavaju pristup BMPO ženama bez partnera i istopolnim parovima, dok ih Nemačka dozvoljava uz dosta ograničenja, s obzirom da bračno stanje i seksualna orijentacija utiču na ispunjavanje uslova za pristup BMPO i finansiranje od strane države. Poljska se još jednom najlošije kotira kao jedina zemlja koja dozvoljava pristup BMPO samo heteroseksualnim bračnim parovima. Srbija za sada, po novom Zakonu o BMPO dozvoljava pristup BMPO ženama bez partnera do 42 godine starosti.

Tabela 3

Zaključak

Studija je još jednom pokazala da Španija sa pravom važi za Eldorado vantelesne oplodnje. Fleksibilni zakon koji dozvoljava pristup BMPO ženama bez partnera i istopolnim parovima, a od procedura BMPO dostupne su sve osim surogatstva. Češka takođe spada u jednu od najnaprednijih zemalja po pitanju zakonske regulative, ali za sada je pristup BMPO ženama bez partnera praktično nemoguć, osim ako ne mogu da obezbede partnera koji bi bio registrovan kao biološki otac deteta.

Vredi ovom spisku dodati i zemlje koje nisu bile pokrivene ovom studijom, kao što su Belgija, Danska i Slovenija, čije nacionalno zdravstveno osiguranje pokriva čak 6 ciklusa vantelesne oplodnje.

Zahvaljujući novom Zakonu o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, Srbija je sada u rangu razvijenih zemalja EU sa gornjom granicom starosti od 42 godine za žene, dostupnim svim procedurama BMPO osim surogatstva i dozvoljenim pristupom ovim procedurama bračnim i nevenčanim parovima, kao i ženama bez partnera. Nadam se da će podzakonski akti koji su neophodni kako bi novi Zakon mogao i da se sprovodi biti doneseni do kraja 2018. godine.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: